Kontakt

Biuro
604 358 339, 662 254 212
 
Sparingi, turnieje, treningi jednorazowe, zgrupowania, obozy treningowe, rezerwacje indywidualne, obsługa klienta biznesowego rezerwacje grupowe, imprezy okolicznościowe, reklama, promocja, sponsoring, zielone szkoły
 

Szalowa Sport Arena sp. z o. o.

Szalowa 292
38-331 Szalowa
NIP: 7382148773
REGON: 362516803

Szalowa Sport Arena sp. z o.o. z siedzibą w Szalowej 292, 38-331 Szalowa, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000575888, z kapitałem zakładowym w kwocie 1 276 000,00 złotych, wpłaconym w całości