Kontakt

Obozy piłkarskie, rezerwacja hali pneumatycznej, rezerwacja pokoi

662 254 212

 

Restauracja, imprezy okolicznościowe, biuro

604 358 339

Szalowa Sport Arena sp. z o. o.

Szalowa 628
38-331 Szalowa
NIP: 7382148773
REGON: 362516803

Szalowa Sport Arena sp. z o.o. z siedzibą w Szalowej 628, 38-331 Szalowa, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000575888, z kapitałem zakładowym w kwocie 1 276 000,00 złotych, wpłaconym w całości